VECTUM - Analizy Transportowe jest firmą zajmującą się badaniami z zakresu szeroko pojętej problematyki transportowej oraz związanych z nią zagadnień społeczno-gospodarczych, rozpatrywanych zarówno w ujęciu regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Szczególne miejsce w obszarze naszych zainteresowań zajmuje tematyka najbardziej globalnych gałęzi transportu: morskiego i lotniczego, a także promowanych w polityce transportowej Unii Europejskiej przewozów intermodalnych.

Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej działalności naukowej na uczelniach wyższych popartej licznymi publikacjami, międzynarodowymi oraz krajowymi projektami badawczymi, jak również pracami realizowanymi na rzecz administracji publicznej i podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy do współpracy.